Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UNIEWAŻNIENIE ZAD 2 CZĘŚC I, III, X

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu  działając na podstawie art. 93 ust 3 pkt 2 w związku z art. 93 ust 1 pkt 4   Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) informuje,  iż unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w części I, III, X zadania 2 w związku z tym, iż ceny poszczególnych części przewyższają kwoty jakie MGOPS w Piszu zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 11 maj 2010 21:45
Data opublikowania: wtorek, 11 maj 2010 21:48
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 maj 2010 21:32
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 1530 razy