Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE WYNIKU NABORU NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY W MIEJSKO - GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PISZU

Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko - Asystenta rodziny, spośród 5 ofert, które wpłynęły w wyznaczonym terminie, została wybrana 1 oferta złożona przez:

1. Panią Magdalenę Śmiarowską - zam. gm. Pisz

Uzasadnienie

W wyniku analizy dokumentów oraz wynikających z nich uprawnień i umiejętności, a także w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej stwierdza się, iż Pani Magdalena Śmiarowska spełniła wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu oraz ,że Kandydatka na stanowisko Asystenta rodziny wykazała, iż posiada odpowiednie wykształcenie i uprawnienia określone w art.l2 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. 2013.153 t.j.).

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 5 maj 2014 13:55
Data opublikowania: poniedziałek, 5 maj 2014 14:03
Data przejścia do archiwum: środa, 24 lut 2016 13:58
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 1916 razy