Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja w sprawie przyjmowania wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2012/2013

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu informuje się, że od dnia 1 sierpnia 2012r. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2012/2013 (od 01.10.12-30.09.13).

Formularze wniosków można pobierać i składać wraz z kompletem dokumentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 w:

Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piszu

ul. Wąglicka 1, II piętro, pokój nr 26

12-200 Pisz

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2012r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października br.

Natomiast, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2012r. do dnia 31 października 2012r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada br.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • zaświadczenia z urzędu skarbowego lub oświadczenia o przychodzie rodziny za 2011r. (wszyscy pełnoletni członkowie rodziny)
  • zaświadczenia z ZUS lub oświadczenie o wysokości odprowadzonych w roku 2011 składek na ubezpieczenia zdrowotne (pełnoletni członkowie rodziny, którzy uzyskali dochód w 2011r.)
  • aktu urodzenia dziecka - (w przypadku składania po raz pierwszy wniosku)
  • kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy
  • zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji, oraz wysokości wyegzekwowanych w 2011 r. alimentów
  • odpis prawomocnego wyroku sądu zasądzającego alimenty (w przypadku składania po raz    pierwszy wniosku)
  • zaświadczenie o kontynuacji nauki w przypadku dzieci pełnoletnich lub uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych.

Jednocześnie informujemy, że do dnia 30.09.2012r. przyjmowane są nadal wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2011/2012.

Data powstania: piątek, 24 sie 2012 08:48
Data opublikowania: piątek, 24 sie 2012 08:49
Data przejścia do archiwum: środa, 31 lip 2013 11:46
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 1612 razy