Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja W związku z przeprowadzonym postępowaniem w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia treningu kompetencji i umiejętności społecznych prowadzonych przez – psychologa

Pisz, dnia 14 maja 2012r.

 

INFORMACJA

MGOPS.8172/POKL/ZP/1/10/12

 

W związku z przeprowadzonym postępowaniem w sprawie zorganizowania

i przeprowadzenia treningu kompetencji i umiejętności społecznych prowadzonych przez – psychologa w ramach projektu „ Piska Akademia Aktywności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759), dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) oraz w powiązaniu z kryteriami podanymi w zapytaniu ofertowym

 

W odpowiedzi na zaproszenie ofertowe wpłynęły 5 ofert:

  1. oferta nr 1-Wielkopolska Akademia Szkoleń, 63-720 Koźmin Wielkopolski – 90 pkt.
  2. oferta nr 2 -GoWork.pl, 00-680 Warszawa - 50 pkt.
  3. oferta nr 3 -Gabinet Psychologiczny, 12-200 Pisz-  65 pkt / w przypadku 2 grup – 32,5 pkt/
  4. oferta nr 4- Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, Ośrodek Doskonalenia Zawodowego, 12-200 Pisz - 85 pkt.
  5. oferta nr 5- Instytut Badawczo-Szkoleniowy, 10-165 Olsztyn - 87 pkt.

 

Wybrano ofertę nr 1:

WIELKOPOLSKA AKADEMIA SZKOLEŃ

ul. Jana Pawła II 16

63-720 Koźmin Wielkopolski

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu oraz uzyskała największą liczbę pkt według przyjętego przez Zleceniodawcę kryterium oceny ofert, tj.: - atrakcyjność programowa, doświadczenie zawodowe trenera, cena.

DYREKTOR

MIEJSKO –GMINNEGO

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

w Piszu

mgr Elwira Świetlicka

Data powstania: wtorek, 15 maj 2012 13:13
Data opublikowania: wtorek, 15 maj 2012 13:14
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 lip 2012 12:57
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 1589 razy