Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-MATERIAŁY BIUROWE

Pisz, dnia 20 kwietnia 2012r.

 

Oznaczenie sprawy: MGOPS 3410 -3/5/12

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Miejsko– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu działając na podstawie Regulaminu  w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości  nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000  w MGOPS w Piszu  informuje, że po dokonaniu badania rynku i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu: na materiały biurowe i eksploatacyjne, na potrzeby  MGOPS w Piszu zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie uproszczonym - zapytania o cenę.

 

Kryterium wyboru była 100% cena. Wpłynęły 3 oferty:

 

  1. Oferta nr I- PHU „RENOMA” ul. Warszawska 49, 12-200 Pisz- przedstawiła  kompleksowy asortyment na który MGOPS wystąpił z zapytaniem.
  2. Oferta nr II – Centrum Druku- ul. Kościuszki 1d, 12-200 Pisz- przedstawiła  kompleksowy asortyment na który MGOPS wystąpił z zapytaniem.
  3. Oferta nr III- ROAN- Hurtownia Opakowań s.j Piskorz,Listowski Oddział Pisz

-ul. Grunwaldzka 1,12-200 Pisz-  przedstawiła  kompleksowy asortyment na który MGOPS wystąpił z zapytaniem.

Wybrano Wykonawcę, który zaproponował najniższą cenę i pełen asortyment materiałów, tj.:

 

PHU „RENOMA” ul. Warszawska 49, 12-200 Pisz

DYREKTOR

MIEJSKO –GMINNEGO

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

w Piszu

mgr Elwira Świetlicka

 

Data powstania: piątek, 20 kwi 2012 14:45
Data opublikowania: piątek, 20 kwi 2012 14:47
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 lip 2012 12:57
Opublikował(a): Sławomir Muras
Zaakceptował(a): Sławomir Muras
Artykuł był czytany: 1693 razy