Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na usługi cateringowe w ramach projektu „PISKA AKADEMIA AKTYWNOŚCI”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


MGOPS.8172/POKL/ZP/1/11/11

 

W związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie uproszczonym tj.: zaproszenia ofertowego w sprawie wyłonienia Wykonawcy na usługi cateringowe w ramach projektu

„PISKA AKADEMIA AKTYWNOŚCI”

 

Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu informuje: że w odpowiedzi na zaproszenie ofertowe w wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty:

 

1.      Bar „ DINER” -Krystyna Pietraszko  -oferta nr 1

2.      Zakład Gastronomiczny- Bogusława Laskowska- Męzik – oferta nr 2

3.      „PIZZERIA”- Zakład Produkcyjno – Handlowo –Usługowy – oferta nr 3

 

Wybrano ofertę nr 3:

„PIZZERIA”-Zakład Produkcyjno – Handlowo –Usługowy

12-200 Pisz, ul. T. Kościuszki 1


Oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza oferta na realizację usługi cateringowej według, przyjętego kryterium tj.: najniższa cena.

DYREKTOR

MIEJSKO –GMINNEGO

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

w Piszu

mgr Elwira Świetlicka

Data powstania: piątek, 1 kwi 2011 13:27
Data opublikowania: piątek, 1 kwi 2011 13:30
Data przejścia do archiwum: środa, 8 cze 2011 13:19
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 1658 razy