Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - usługa cateringowa

W ramach realizacji  projektu „PISKA AKADEMIA AKTYWNOŚCI”  Miejsko – Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Piszu zwraca się z zaproszeniem do złożenia oferty na usługę cateringową w ramach przerwy kawowej.

Tryb udzielenia zamówienia :

Na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z  późn. zm.) oraz art. 44  ust. 3  Ustawy z dnia  27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240).

 

Przedmiot zamówienia:

usługa cateringu w ramach przerwy kawowej/poczęstunek: 5 razy w tygodniu dla 5 grup po 17 osób,

tj. 85 porcji tygodniowo, świadczona podczas spotkań w trakcie realizacji projektu „PISKA AKADEMIA AKTYWNOŚCI” .

W skład zestawu dla jednej osoby powinno wchodzić każdorazowo:

1.      kawa (naturalna rozpuszczalna i mielona) min 250ml/os;

2.      herbata ;

3.      dodatki do napojów gorących: cukier, cytryna, mleczko do kawy;

4.      woda mineralna gazowana - min 250 ml/os;

5.      wybór ciastek (min 2 rodzaje) min 100gr./os;

6.      oraz „gorąca kanapka” typu: zapiekanka,  cheeseburger, hot-dog, sandwich, tosty, pizza,  itp.).

„Gorącą kanapkę” naprzemiennie można zastąpić:

1.      porcją ciasta – min 250 gr./os ( z wyłączeniem ciast drożdżowych)

2.      porcją naleśników;

3.      porcją pierogów, itp.

Wykonawca realizując usługę cateringu kawowego winien zapewnić:

1.      świeży towar;

2.      podzielność lub pojedyncze sztuki;

3.      różnorodność smaków

4.      odpowiednie warunki higieniczno – sanitarne dostaw;

5.      odpowiednio zabezpieczone celem utrzymania właściwej  temperatury w przypadku dań ciepłych;

6.      zapewnienia odpowiednich naczyń typu: talerzyki, sztućce, kubeczki itp.;

7.      dostawę przedmiotu zamówienia własnym środkiem transportu i na władny koszt w miejsce wskazane przez zamawiającego

Zleceniodawca udostępni:

1.      warnik (20l.)

Wyroby cateringowe muszą spełniać następujące warunki:

-codzienna dostawa towaru do MGOPS w Piszu po wcześniejszym telefonicznym potwierdzeniu ilości sztuk/porcji (na dany dzień).

Termin realizacji dostawy: selektywna dostawa w okresie od: kwietnia 2011r. do października 2011r.–szczegółowy harmonogram zostanie ustalony po wyłonieniu Wykonawcy.

Kryterium wyboru: cena.

Ofertę proszę przedstawić na piśmie pod adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Wąglicka 1- z dopiskiem – USŁUGA CATERINGOWA.

- do 31 marca 2010r. do godz. 11:00

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 21 mar 2011 12:21
Data opublikowania: poniedziałek, 21 mar 2011 12:24
Data edycji: poniedziałek, 21 mar 2011 12:29
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 kwi 2011 13:31
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 1659 razy
Ilość edycji: 1