Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI PRZETARGOWEJ W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego przez MGOPS w Piszu

Pisz, dnia 6 grudnia 2010r.

 

 

PROTOKÓŁ

Z POSIEDZENIA KOMISJI PRZETARGOWEJ

 

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego przez MGOPS w Piszu

 

Komisja  Przetargowa w składzie:

1.      Przewodniczący – Renata Dulisch

2.      Sekretarz – Karolina Przychodzeń

3.      Członek – Wiesława Wasiulewska

4.      Członek – Urszula Sobiewska-Borys

 

w dniu 6 grudnia 2010r. o godz. 9:20 zebrała się celem otwarcia ofert i wyłonienia Wykonawcy na dostawę drobnego sprzętu gastronomicznego do stołówek oraz punktów wydawania posiłków w placówkach oświatowych w Gminie Pisz.

Ustalono:

 

1. W wyznaczonym terminie wpłynęło 7 ofert:

  • Delta Alliance Mirosław Kusztal, ul. Radiowa 28, 10-208 Olsztyn;
  • Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia i Zbytu PZiZ „Pomost”, ul. Maszewska Nr 30, 01-925 Warszawa;
  • Gastrostal Piotr Solarski, Kopcie 16, 07-110 Grębków;
  • GAMA Plawgo & Zawisza, ul. Szczecińska 25a, 75-122 Koszalin;
  • Toma-Gastro Tomasz Baranek, ul. Storczyków 2a, 41-303 Dąbrowa Górnicza;
  • P.U.H. Gastro-Tech  Jarosław Przybyłowski, Al. Grunwaldzka 615, 80-337 Gdańsk;
  • PHPU Zuber, Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław.

2. W trakcie analizy dokumentów pod względem merytorycznym i rachunkowym Komisja dopatrzyła się nieprawidłowości w złożonych ofertach związanych z błędami rachunkowymi w obliczeniach.

3. Zgodnie z art. 87 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. poz. 113 poz. 759 z póz. zm.) Komisja Przetargowa zawiadomiła Wykonawców o zaistniałych pomyłkach rachunkowych.

4. O wyborze oferty decydowała cena i zgodnie z art. 72 ust. 2 ustawy PZP. Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę. W związku z powyższym na realizacją zadania wybrano wykonawcę nr 1:

Delta Alliance Mirosław Kusztal, ul. Radiowa 28, 10-208 Olsztyn -Firma spełniła warunki SIWZ. Kryterium oceny była cena 100%-uzyskała – 100 pkt.

Zaproponowana cena  7.181,93 zł netto

8.761,95 zł brutto

7.  Komisja  Przetargowa działając zgodnie z art. 92 ust.1  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z późn, zm.) po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu  o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonym na:  dostawę drobnego sprzętu gastronomicznego do stołówek oraz punktów wydawania posiłków w placówkach oświatowych w Gminie Pisz.

8. Komisja Przetargowa przestrzegając terminów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  ustaliła datę  13.12.2010r. na podpisanie umowy z Wykonawcą.

9. Sporządzono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz umieszczono ją na stronie internetowej www. mgops.bip.pisz.hi.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie.

Data powstania: poniedziałek, 6 gru 2010 14:39
Data opublikowania: poniedziałek, 6 gru 2010 14:42
Data przejścia do archiwum: wtorek, 22 mar 2011 07:29
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 5912 razy