Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pisz, dnia  5 listopada 2010r.

 

Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu: zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego  na: dostawę sprzętu gastronomicznego i mebli do stołówek i punktów wydawania posiłków w placówkach oświatowych  w Gminie Pisz.

Zamówienie publiczne podzielone zostało na 3 zadania. Wpłynęło 11 ofert  w tym, na:

1.    Zadanie 1- dostawa i montaż mebli i wyposażenia kuchni -  10 ofert

2.    Zadanie 2-  dostawa sprzętu gospodarstwa domowego – 10 ofert

3.    Zadanie 3 – dostawa sprzętu kuchennego, artykułów gospodarstwa domowego i artykuły

domowe oraz artykuły cateringowe – 11 ofert.

I.          W wyniku postępowania wyłoniono następujących wykonawców, na realizację:

 

1.      TopGastro Centrum Wyposażania Gastronomi, ul. Karmelkowa 68, 51-319 Wrocław

2.      Delta Alliance Mirosław Kusztal, ul. Radiowa 28, 10-208 Olsztyn

3.      TopGastro Centrum Wyposażania Gastronomi, ul. Karmelkowa 68, 51-319 Wrocław

 

II.Informacja o ilości przyznanych punktów  złożonych ofert:

Zadanie 1- TopGastro Centrum Wyposażania Gastronomi, ul. Karmelkowa 68, 51-319 Wrocław- Firma spełniła warunki SIWZ. Kryterium oceny była cena 100%-uzyskała – 100 pkt.

 

Zadanie 2- Delta Alliance Mirosław Kusztal, ul. Radiowa 28, 10-208 Olsztyn -Firma spełniła warunki SIWZ. Kryterium oceny była cena 100%-uzyskała – 100 pkt .

 

Zadanie 3 TopGastro Centrum Wyposażania Gastronomi, ul. Karmelkowa 68, 51-319- Firma spełniła warunki SIWZ. Kryterium oceny była cena 100%-uzyskała – 100 pkt.

 

 

Dyrektor MGOPS w Piszu

Elwira Świetlicka

Data powstania: piątek, 5 lis 2010 14:45
Data opublikowania: piątek, 5 lis 2010 14:45
Data przejścia do archiwum: wtorek, 22 mar 2011 07:28
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 1553 razy