Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Prawo jazdy kat „B” w ramach projektu „PISKA AKADEMIA AKTYWNOŚCI” wpłynęła 1 oferta.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu  działając na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759) z informuje , że w wyniku przetargu nieograniczonym na usługi szkoleniowe dla 12 osób Prawo jazdy kat „B” w ramach projektu „PISKA AKADEMIA AKTYWNOŚCI” wpłynęła 1 oferta.

1. Ośrodek Szkolenia Kierowców Krzysztof Gietek 12-200 Pisz, ul. Spacerowa 32.

Komisja po przeanalizowaniu oferty i sprawdzeniu pod względem zgodności z SIWZ  zamieściła ogłoszenie o wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, sporządzona  i przesłana została informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty  uczestnikowi  przetargu oraz   umieszczono informacje  na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej www.mgops.bip.pisz.hi.pl.

Data powstania: piątek, 29 paź 2010 18:31
Data opublikowania: piątek, 29 paź 2010 18:33
Data przejścia do archiwum: wtorek, 7 gru 2010 14:50
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 1428 razy